top of page

ผู้สอนภาษาอังกฤษมืออาชีพ 

ชั้นเรียนออนไลน์มีทุกระดับ ชั้นเรียนเป็นแบบโต้ตอบและมีภาพทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เรายังสอนไวยากรณ์ การสนทนาทั่วไป และภาษาอังกฤษธุรกิจทางออนไลน์อีกด้วย นอกจากนี้เรายังช่วยเหลือในการเตรียมการทดสอบภาษา เช่น IELTS, TOEFL และ TOEIC 

 

มีชั้นเรียนกลุ่มสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เรียนขั้นสูง ชั้นเรียนเป็นกลุ่มตั้งแต่ 5-10 คน ราคาสามารถต่อรองได้ ประหยัดเงินและจองชั้นเรียนกลุ่มสำหรับธุรกิจหรือพนักงานของคุณ 

Online Lessons

 • Interactive grammar lessons

  1 ชม.

  400 US dollars
 • English for work, presentations, meetings, business dealings.

  1 ชม.

  600 US dollars
 • General Conversation lessons

  1 ชม.

  400 US dollars
 • General conversation

  1 ชม.

  400 US dollars
bottom of page